Mivel jár az önkéntes munka?

Elsősorban feladatokkal, nagy felelősséggel, emellett sok örömmel, kellemes és hasznos időtöltéssel, új ismerősökkel és barátokkal.

Önkéntesség itthon és külföldön

Világszerte a legkülönbözőbb területeken dolgoznak önkéntesek. Vannak köztük orvosok, tanítók, szakmunkások, mérnökök, diákok, a lista szinte végtelen. Ők szaktudásukkal, szolgáltatásaikkal, kétkezi munkájukkal, ötleteikkel segítik a civil szervezetek munkáját.

A nyugati kultúrákban már komoly múltra tekint vissza a mozgalom. Ha valaki szabadidejében önkéntes munkát végez, környezetében elismertségre és tiszteletre tesz szert. Az önkéntes munka nagyban segíti az állampolgárok bekapcsolódását a közéletbe, hozzájárulhatnak a saját életükben, illetve a társadalmi életben bekövetkező változásokhoz. Az önkéntesség azt a természetes igényünket elégíti ki, hogy olyan csoporthoz tartozzunk, amelynek a céljait és értékrendjét teljesen el tudjuk fogadni, azonosulni tudunk vele.

Ha az önkéntességet a saját szervezetünkön belül nyert tapasztalataink alapján elemezzük, azt állapíthatjuk meg, hogy a „mozgalom” elsősorban a fiatalok, gyerekek körében terjedt el, és sokszor bennük sem tudatosul, hogy társadalmilag milyen fontos is az, amit tesznek.

Önkéntesség az Állatbarát Alapítványnál

Minden korosztály képviselteti magát önkénteseink közt, leggyakrabban a 10-24 évesek keresnek meg minket azzal a szándékkal, hogy csatlakozni szeretnének Alapítványunkhoz. Persze ennek az egyik logikus magyarázata a kötetlenebb életvitel. A felnőtt korosztályból is szerencsére egyre többen jelentkeznek hozzánk, hiszen felismerik az önkéntességben rejlő pozitívumokat: a napi monoton munka mellett a változatosság, a társadalmi hasznosság tudata, a sikerélmény, a kikapcsolódás lehetősége jelenti általában a legfőbb motivációt amellett, hogy egy számukra is fontos, jó ügyet segítsenek, és ez jó érzéssel tölti el őket, valamint tudásukat is kamatoztatják.

Az önkénteseket foglalkoztató civil szervezetek, így Alapítványunk is sokat köszönhet az önkénteseknek. Új lendületet, új ötleteket hoznak magukkal, lelkesen és önzetlenül végzik azt a munkát, amelyet ők is fontosnak tartanak. Egyetértenek céljainkkal, és szívesen vesznek részt tevékenységeinkben. Persze közben számukra is sok előnnyel jár a segítségnyújtás. Érzik, hogy fontos tagjai szervezetünknek, közösek az elért eredmények, sikerek. Új képességeket, tapasztalatokat, ismereteket szereznek, új barátokra tesznek szert, és megelégedéssel tölti el őket az elvégzett munka.

Alapítványunk folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését. Minden korosztály számára, bármilyen tudással és képességgel is rendelkezzenek, megtaláljuk azokat a feladatokat, amelyekben szívesen vesznek részt. Hasznosan és kellemesen tölthetik el szabadidejüket, mi pedig nyitottak vagyunk az új lehetőségekre, új ötletekre.

Bővebb információ kérhető az önkéntes programunkról Alapítványunk elérhetőségein, készséggel válaszolunk minden kérdésükre.

Tel: 20/550-1788, vagy személyesen Nyíregyháza, Csatorna u. 2. szám alatt lévő Állatotthonunkban.

Köszönjük, és bízunk benne, hogy hamarosan Önt is, Téged is önkénteseink táborában üdvözölhetünk!

Az önkéntesek által végezhető feladatok leírása:

Sérült, balesetet szenvedett, talált állatok mentése, orvoshoz szállítása saját autójával

Az Alapítványunkhoz napi szinten érkeznek bejelentések kóbor állatokról, melyek között sajnos sokan közlekedési balesetekben szereznek sérüléseket, vagy az emberi brutalitás áldozatává válnak. Gyakran nagyon súlyos sérüléseket szenvednek az állatok. Ha bejelentés érkezik hozzánk sérült állatokról, a lehető legrövidebb idő alatt a helyszínre érkezünk, és a sérülés mértékétől függően az Állatotthonba, vagy a Nyíregyházi Oktató Állatkórházba szállítjuk a sérültet. Sokszor magatehetetlen a sérült állat, ilyenkor hordággyal szoktuk beemelni az autóba, vagy ha hosszabb távolságra kell vinni, mert nem tudunk az autóval közelebb megállni, akkor is ezt a módszert alkalmazzuk. A feladat saját autóval végezhető.

Tárgyi eszközök szállítása saját autójával

Rendezvényeink alkalmával, vagy építkezéskor, nagyobb mennyiségű eledel vásárlásakor stb. van szükség erre a tevékenységre. A feladat saját autóval végezhető. Gyakran van szükség nagyobb teherautóra a szállításhoz, ehhez is várunk önkénteseket.(Kizárólag 18 éven felüliek!)

Gazdátlan állatok ideiglenes befogadása, gondozása a befogadó saját otthonában

Szinte folyamatosan telt házzal üzemelünk, ezért olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik saját otthonukba be tudnak fogadni cicát vagy kutyát ideiglenesen, amíg sikerül az Állatotthonba befogadni, vagy új gazdihoz juttatni az állatokat. Ilyen esetben az állat élelmezéséről, esetleges gyógykezeléséről, a szükséges védőoltásokról Alapítványunk gondoskodik. Az önkéntes maga választhatja meg, hogy hány állatot fogad be, milyen ivarút, milyen korút, ezt részletesen előre egyeztetjük az önkéntessel.(18.életévüket be nem töltött önkéntesek esetén szülői beleegyezéssel!)

Örökbeadott állatok életkörülményeinek ellenőrzése

Az örökbefogadás feltételei szigorúak, és a kiadott állatokat új lakhelyükön ellenőrizzük. Ilyenkor figyelni kell az állat fizikai és lelki állapotát, kondícióját, a tartás körülményeit, a védőoltások meglétét, a gazda és a kutya kapcsolatát. Ezt a munkát részletes felkészítés előzi meg, és eleinte önállóan nem végezhető.

Újabb önkéntesek toborzása

Az új önkéntesek toborzását bárki végezheti, aki ismeri önkéntes programunkat, Alapítványunk tevékenységét, és így kellő információ birtokában van.

Szórólapok, kiadványok, plakátok terjesztése

Az Alapítványunk által készített szórólapok, plakátok, kiadványok terjesztését jelenti ez a feladatkör, amit az önkéntes saját környezetében, vagy utcai szórólapozás keretében végezhet. Néhány kiadvány (1%-os szóróanyagok) csak a megyében terjeszthetők, olyan területen nem, ahol más állatvédő szervezet működik.

Dekorációs munkák

Rendezvényeink alkalmával a dekorációk készítését jelenti, festést, ragasztást, vágást, grafikai munkát, kézműves tevékenységeket kézügyességtől függően.

Segítség utcai akciók, kampányok, rendezvények szervezésében és lebonyolításában

Évente több alkalommal rendezünk utcai akciókat, kampányokat. Vannak olyan rendezvényeink, amelyeket minden évben megszervezünk. Ilyen a Fesztivál az állatokért, az Adj egy tárgyat az állatokért, Kísérleti állatok védelmének napja, Állatok világnapja.
Ezeken kívül részt veszünk mások által szervezett programokon, pl. civil napok, expók, vásárok, kutyakiállítás.

Önkénteseink rész vehetnek a szervezési munkában, programok összeállításában, vetélkedők szervezésében és lebonyolításában, dekoráció készítésében, kiállítási anyagok elkészítésében (ragasztás, rajzolás stb.), helyszíni munkákban (pakolás, szállítás, sátrak állítása, szendvics készítés, plakátolás, szórólapozás, árusítás, közvélemény-kutatás, tombolaárusítás, információnyújtás, stb.).

Adománygyűjtő urna és szóróanyag kihelyezése üzletekben

Az adománygyűjtő urnát az önkéntes saját, illetve ismerősei, rokonai, barátai üzletében helyezheti ki, vagy mások üzletében, ahol ezt az önkéntes meg tudja szervezni. Az adománygyűjtő urnát Alapítványunk biztosítja, valamint az adománygyűjtés további feladatait is Alapítványunk látja el (szóróanyag, plakát folyamatos biztosítása, az urna kiürítése stb.). Az urnák nemcsak boltokban helyezhetők ki, hanem vendéglátó egységekben, forgalmasabb cégeknél, irodáknál, fodrász és kozmetika szalonokban, orvosi rendelőkben stb., tehát bárhova, ahova sok ember látogat, és a kihelyezésre a vezető – vagy aki ebben a kérdésben döntéshozó szerepet tölt be az adott cégnél – erre engedélyt adott.

Szakmunkák végzése

Autószerelés, lakatos, ács, festő, kőműves, faipari, villamossági feladatok, stb.

Az Állatotthonban igen sokféle munka folyik, ezért nagy segítségünkre lennének olyan önkéntesek, akik valamilyen szakmunkával és szaktudással tudnának bekapcsolódni ezekbe a feladatokba.(vagy a fiatalabb korosztály szülei)

Karbantartási munkák

Akinek van kedve hozzá, segíthet a kutyaházak, fekpadok kijavításában, esetleg újak barkácsolásában, festésben, meszelésben, hegesztési munkálatokban.

Kutyasétáltatás

A feladat végzése nagy odafigyelést és körültekintést kíván. A kennelekből csak gondozó hozhat ki kutyát, és csak ő viheti vissza. Ha az önkéntes úgy dönt, hogy szeretne megsétáltatni egy kutyát, jó lenne, ha legalább 40 percet tudna fordítani erre a feladatra. A sétáltatáskor a következő szabályokat kell betartani:

  • az állatotthontól csak jobb oldalra, a folyó partján lehet sétáltatni, a közút felé nem
  • tilos az állatot a pórázról leengedni, más kutyával összeengedni, földről ételt etetni, a folyó vizében fürdetni

    * A további, a kutyasétáltatásról szóló szabályokat lásd a Kutyasétáltatás rendje című fejezetnél.

 

Az állatok szőrzetének ápolása, fésülése, fürdetés

A kutyák szőrzetének ápolását végezhetjük a filagória körül, a legcélszerűbb sétáltatás után kifésülni a bundájukat. A szükséges eszközöket a gondozók biztosítják. A fürdetés csak a szociális épületben, a kutyafürdetőben történhet, ahol a fürdetések alkalmával maximum két önkéntes tartózkodhat a hely szűke miatt. Fürdetés után a helyiség rendbetétele, a kád kimosása, a járólap felmosása, csempe leöblítése kötelező.

Állatotthon területének rendben tartása, tereprendezés, kertészkedés, fűnyírás

Ide tartozik a kennelekben a kutyák által kiásott gödrök betemetése, az Állatotthon területének gereblyézése, lapátolás, a fűnyírás, a fű összegyűjtése. Lehet segíteni a beültetett dombok beültetésében, gyomlálásában, locsolásban, a növények ápolásában, hogy ezzel is folyamatosan szépítsük az Állatotthont.

Az Állatbarát Alapítvány számára nagyon fontos, hogy önkéntesek segítsék a munkáját. Az önkéntesek nagyon sok tevékenységbe be tudnak kapcsolódni, viszont néhány szabályt be kell tartani ahhoz, hogy az önkéntes program problémamentesen működhessen. Az alábbi pontokban ismertetett szabályok az önkéntesnek, az Alapítványnak, és az Állatotthonban elhelyezett állatoknak az érdekeit egyaránt szolgálják

*A kutya sétáltatás rendje

  1. Kutyát sétáltatni Kedden, Csütörtökön és Pénteken 13 és 15 óra között-, Szombaton és Vasárnap 11 és 15 óra között lehet, mely az aktuális időjárás függvényében változhat. Hétfőn és Szerdán nincs lehetőség sem sétáltatásra, sem a telep látogatására.
  2. Kutyát kizárólag 16. élet évét betöltött személy vihet ki önállóan sétálni, a 16. élet évét be nem töltött személy csak felnőtt felügyelettel sétáltathat.
  3. Kutyát csak az állatgondozó adhat ki és ő helyezhet vissza a kennelbe. Kérjük a sétáltatók türelmét és megértését!
  4. A kutyasétáltatás időtartama minimum 40 perc lehet.
  5. Az állatok kizárólag pórázzal vezethetőek, sétáltathatóak az Állatotthon területén, valamint a kinti területeken is.
  6. A kutyasétáltatást követően kérjük, hogy a telephely első részén várakozzanak az állatokkal, addig míg az állatgondozó átveszi a kutyát.

Az Alapítvány rendszeresen megjelenik a nyilvánosság előtt, nagyon fontos számunkra, hogy programjainkat minél többen megismerjék. A sajtóban való megjelenés munkatársaink feladata, az önkéntesek az Alapítvány beleegyezése nélkül nem nyilatkozhatnak az Alapítványról. Amennyiben ilyen lehetősége adódna, kérjük, jelezze ezt nekünk, hogy a továbbiakat megbeszélhessük. Ez vonatkozik az interneten való megjelenésre is.Az Önkéntes nem veheti fel az Állatbarát Alapítvány telefonjait, kivétel ha előzetes megbeszélés és megfelelő tájékoztatás után az Alapítvány dolgozói rábízzák ezt a feladatot. Ehhez azonban részletesen ismerni kell az Alapítvány régi és jelenleg futó tevékenységeit, napi szintű információ birtokában kell lennie.

Az önkéntes nem intézhet örökbefogadást, nem tárgyalhat az állatgondozók helyett a látogatókkal. Ha a telepen tartózkodik, látogató érkezik, és ő vette észre elsőként, üdvözli a beérkezőket, kis türelmet kér, és szól az állatgondozóknak, vagy az irodában dolgozóknak a látogató érkezéséről.

Az önkéntes nem gyűjthet sem tárgybeli sem pénzbeli adományokat az Alapítvány nevében, vagy saját nevében az Alapítvány részére. Ha tud valakiről, aki támogatná valamilyen formában az Alapítványt, azt az Alapítvány munkatársai felé jelzi.

Önállóan nem végezheti az örökbefogadott állatok ellenőrzését, kizárólag az Alapítvány illetékes munkatársával.

Az alapítvány eszközeinek (főleg elektronikai berendezések) használatához minden esetben kérjen engedélyt. Az önkéntes az Alapítvány minden eszközére, felszerelésére és berendezésére vigyáz, azokba kárt nem tesz. Ha véletlenül mégis előfordul, a meghibásodásról azonnal szólni kell egy dolgozónak.

Ha az önkéntes egy rábízott feladat elvégzése közben rájön, hogy ez nem neki való, vagy valamilyen külső tényező miatt nem tudja elvégezni a rá bízott munkát, szóljon annak, akitől a feladatot kapta, és beszélje meg vele a további lépéseket.

Ha bármilyen problémája adódik az önkéntes munka során, forduljon az önkéntes program koordinátorához, és együtt keresnek majd megoldást a felmerülő kérdésekre.
Mivel az Állatotthonban olyan munka folyik, amely odafigyelést igényel, viselkedésével nem zavarhatja a munka menetét (kiabálás, szaladgálás, irodában történő zavaró viselkedés stb.). Étkezni kizárólag az öltözőben, vagy a filagóriában lehet.

Kizárólag az állatgondozók hozhatnak ki kutyát a kennelből, tehát ha az önkéntes sétáltatni, foglalkozni szeretne egy kutyával, akkor forduljon az állatgondozókhoz, és jelezze ezt a szándékát. A kennelbe egyedül bemenni veszélyes és tilos, mert a kutyák nem ismerik. Csak abba a kennelbe mehet, és csak akkor, amelybe és amikor a gondozóktól erre engedélyt kapott. Ez vonatkozik a macskaházra is. Ha a gondozó úgy dönt, hogy valamilyen okból nem engedi be a macskák közé, vagy a kutyakennelbe, illetve kifutóba még állatgondozó jelenlétében sem, azt az aktivistának tudomásul kell venni. Ha kutyát szeretne sétáltatni, minimum 40 percet szánjon rá, mert legalább ennyi időre szüksége van a kutyának

Az állatok között dolgozni, velük foglalkozni kizárólag erre a célra hozott váltás ruhában (munkaruhában lehet.).

Csak akkor végezhet bármilyen munkát, ha előzetesen az Alapítvány illetékes munkatársa megmutatta, elmondta a pontos menetét, és úgy látja, hogy az önkéntes kellően elsajátította a munka végzéséhez szükséges ismereteket, felelősségteljesen és jól el tudja látni a feladatot. Ha előzően nem mutatták meg neki, akkor nem végezheti (főképp az állatok körüli végzett tevékenységek). Ha egy alkalommal közös megegyezés alapján rá lett bízva egy feladat, nem jelenti azt, hogy a továbbiakban automatikusan végezheti azt a munkát, hiszen számos tényező befolyásolhatja a munka további folytatását.

A szociális épületben és az állatok közelében a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

Az Alapítvány illetékes munkatársainak döntéseit és előírásait tudomásul kell venni, és be kell tartani. Ha az önkéntes valamivel nem ért egyet, a vezetőség felé jelezheti, és megvitatják az ügyet. Amíg a vezetőség részéről más döntés nem születik, a telepen lévő dolgozók javaslatát kell szem előtt tartani.

Az önkéntes nem kötelezhető semmilyen feladatra, munkát szabad akaratából végez. Ha olyan feladatot szeretnének rábízni, amit ő nem szeretne elvégezni, azonnal jelezze annak, aki a feladatot adta, és megbeszélik, hogy helyette mit szeretne inkább tenni. Fontos, hogy a feladatok kijelölése közös megbeszélés alapján történjen, mindkét fél megelégedésére.Az Alapítványnak minden segítség egyaránt fontos és egyenértékű.

Az önkéntes fényképezőgépet vagy videokamerát csak az Alapítvány dolgozója jelenlétében használhat.

Az Állatotthon egész területén a tisztaságra ügyelni kell, beleértve a szociális épület helyiségeit is.

A fenti szabályok betartása azért elengedhetetlen, mert az Alapítvány tevékenységeinek jellegéből adódóan ezek megszegése komoly problémákat jelenthet, és veszélyeket rejt magában.